Sématerápia: Hatékony módszer személyiségzavarok kezelésére

Szerző: Norbert
OLVASÁSI IDŐ kb. 10 perc

A sématerápia egy integratív pszichoterápiás módszer, amelyet Dr. Jeffrey Young fejlesztett ki az 1990-es években. Ez a terápia különösen hatékony a személyiségzavarok, valamint a krónikus depresszió és szorongás kezelésében. A sématerápia célja, hogy azonosítsa és módosítsa a páciensben kialakult negatív sémákat, amelyek gyermekkorban vagy serdülőkorban alakultak ki, és a jelenlegi problémáik gyökeréül szolgálnak.

A sématerápia alapjai és története

A sématerápia integrálja a kognitív-viselkedésterápia, a kötődéselmélet, a pszichodinamikus terápia és a humanisztikus terápia elemeit. Az alapvető elmélet szerint az emberek életük korai szakaszában különböző alapvető érzelmi szükségletekkel rendelkeznek, mint például a biztonság, a szeretet és a valahova tartozás érzése. Ha ezek a szükségletek nem teljesülnek megfelelően, akkor negatív sémák alakulhatnak ki.

Kialakulása és alapítója (Jeffrey Young)

Dr. Jeffrey Young a sématerápiát azért fejlesztette ki, mert úgy találta, hogy a hagyományos kognitív-viselkedésterápia nem mindig hatékony a mélyen gyökerező érzelmi problémák kezelésében. Young és kollégái kidolgozták az úgynevezett „sémamódok” koncepcióját is, amely különböző érzelmi állapotokat és reakciómintákat jelöl. A sématerápia célja, hogy segítsen a pácienseknek felismerni ezeket a módokat és megtanulni kezelni őket, ezáltal javítva az életminőségüket és csökkentve a pszichológiai distresszt.

A sématerápia napjainkban széles körben alkalmazott módszer, amely jelentős eredményeket mutat a pszichoterápiás gyakorlatban.

A sématerápia alapelvei

A sématerápia néhány alapvető elven nyugszik, amelyek segítségével a terapeuták képesek hatékonyan kezelni a páciens mélyen gyökerező érzelmi és viselkedési problémáit.

Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb alapelveket:

 1. Sémák azonosítása
  • A sématerápia középpontjában a sémák állnak, amelyek mélyen gyökerező érzelmi mintázatok, amelyek gyermekkorban vagy serdülőkorban alakulnak ki. Ezek a sémák befolyásolják, hogy az egyén hogyan érzékeli önmagát, másokat és a világot.
  • Például egy elhagyatottsági séma esetén az egyén állandóan attól fél, hogy elhagyják vagy cserben hagyják, ami jelentős szorongást okozhat.
 2. Sémamódok felismerése
  • A sémamódok különböző érzelmi állapotokat és reakciómintákat jelölnek, amelyekben a sémák kifejeződnek. Ezek a módok dinamikusan változnak és befolyásolják a páciens viselkedését.
  • Például egy „elkerülő mód” esetén az egyén megpróbálja elkerülni a fájdalmas érzelmeket és helyzeteket, míg egy „túlkompenzáló mód” esetén túlzottan próbálja ellensúlyozni a séma hatásait.
 3. Érzelmi szükségletek felismerése és kielégítése
  • A sématerápia célja, hogy segítsen azonosítani és kielégíteni a páciens alapvető érzelmi szükségleteit, amelyek gyermekkorban nem teljesültek megfelelően.
  • Az érzelmi szükségletek közé tartozik a biztonság, a szeretet, az autonómia, az önértékelés és a spontaneitás.
 4. Kognitív és viselkedési technikák alkalmazása
  • A sématerápia kognitív és viselkedési technikákat alkalmaz a negatív sémák és sémamódok megváltoztatására. Ezek a technikák segítenek a páciensnek felismerni és kihívást intézni a diszfunkcionális gondolatok és hiedelmek ellen.
  • Például a kognitív újrastrukturálás segíthet a páciensnek új, egészségesebb gondolkodási minták kialakításában.
 5. Érzelmi munkák és tapasztalati technikák
  • Az érzelmi munkák és tapasztalati technikák célja, hogy a páciens újraélje és feldolgozza a korábbi érzelmi traumákat és tapasztalatokat. Ezek a technikák lehetővé teszik a páciens számára, hogy új perspektívákat és érzelmi válaszokat alakítson ki.
  • Például az „üres szék” technika, ahol a páciens képzeletbeli beszélgetést folytat valakivel, aki jelentős hatással volt rá.
 6. Terapéuta-páciens kapcsolat
  • A terápiás kapcsolat a sématerápia egyik kulcsfontosságú eleme. A terápiás kapcsolat célja, hogy egy biztonságos, elfogadó és támogató környezetet teremtsen, ahol a páciens megnyílhat és dolgozhat a problémáin.
  • A terapeuták empatikusan és hitelesen viselkednek, hogy elősegítsék a páciens bizalmát és együttműködését a terápiás folyamatban.

Ezek az alapelvek segítik a terapeutákat abban, hogy hatékonyan dolgozzanak a páciensekkel a mélyen gyökerező sémák és érzelmi problémák kezelésében, így elősegítve a hosszú távú gyógyulást és személyes fejlődést.

A sémák típusai

A sématerápiában a sémák olyan mélyen gyökerező érzelmi és gondolkodási mintázatok, amelyek gyakran gyerekkorban vagy serdülőkorban alakulnak ki, és a felnőttkori viselkedést, érzelmeket és gondolatokat befolyásolják. Jeffrey Young, a sématerápia kidolgozója, 18 alapvető sémát azonosított, amelyeket öt nagyobb kategóriába sorolt.

1. Elhagyatottság és instabilitás

 • Elhagyatottság/Instabilitás: Az az érzés, hogy az érzelmileg közeli emberek nem lesznek elérhetők, nem támogatják az egyént, vagy el fogják hagyni őt.
 • Bizalmatlanság/Bántalmazás: Az az érzés, hogy mások kihasználják, bántalmazzák vagy meg fogják csalni.
 • Érzelmi megvonás: Az az érzés, hogy az alapvető érzelmi szükségletek nem lesznek kielégítve.
 • Kisebbrendűség/Szégyen: Az az érzés, hogy az egyén alapvetően hibás, nem szerethető vagy értéktelen.
 • Társas izoláció/Elidegenedés: Az az érzés, hogy az egyén nem illeszkedik be, kívülálló vagy különbözik másoktól.

2. Károsodott autonómia és teljesítőképesség

 • Károsodott autonómia/Teljesítmény: Az az érzés, hogy az egyén nem képes hatékonyan működni önállóan.
 • Sérülékenység a veszélyekkel szemben: Az az érzés, hogy bármikor történhet valami katasztrófa (például betegség, anyagi csőd).
 • Belekényszerítés/Kontrollálás: Az az érzés, hogy az egyén kénytelen megfelelni mások elvárásainak.
 • Érettséghiány/Önellátási problémák: Az az érzés, hogy az egyén nem tud megbirkózni az alapvető életfeladatokkal.

3. Károsodott határok és önkontroll

 • Jogosultság/Grandiozitás: Az az érzés, hogy az egyén különleges jogokat vagy előnyöket érdemel másokkal szemben.
 • Önfegyelem és önkontroll hiánya: Az az érzés, hogy az egyén nem képes visszafogni impulzusait és vágyait.

4. Teljesítmény és érvényesülés

 • Alkalmazkodási kényszer: Az az érzés, hogy az egyén értéke kizárólag a teljesítményéből és eredményeiből fakad.
 • Kudarc: Az az érzés, hogy az egyén soha nem lesz sikeres vagy nem felel meg az elvárásoknak.

5. Másokhoz való viszonyulás és kötődés

 • Alávetettség: Az az érzés, hogy az egyénnek mindig mások igényeihez kell alkalmazkodnia.
 • Önfeláldozás: Az az érzés, hogy az egyénnek mindig másokat kell előtérbe helyeznie önmaga helyett.
 • Közelségkerülés: Az az érzés, hogy az egyén nem képes vagy nem akar érzelmi közelséget és intimitást kialakítani másokkal.

Ezek a sémák mélyen befolyásolják az emberek gondolkodását, érzéseit és viselkedését. A sématerápia célja, hogy segítsen azonosítani ezeket a negatív mintákat, és dolgozni rajtuk a terápia során, hogy az egyének egészségesebb és kielégítőbb életet élhessenek.

Hogyan működik a sématerápia?

A sématerápia egy strukturált, integratív pszichoterápiás megközelítés, amelynek célja a páciensek mélyen gyökerező érzelmi mintázatainak (sémáinak) felismerése és módosítása. A terápia folyamata több fázisból áll, és számos technikát alkalmaz, hogy segítsen a pácienseknek megbirkózni a múltbeli traumákkal és jelenlegi problémákkal.

Diagnosztikai folyamat

 1. Értékelés és azonosítás
  • Az első lépés a páciensek sémáinak és sémamódjainak azonosítása. Ez gyakran kérdőívek, interjúk és más értékelési eszközök segítségével történik.
  • A terapeuta és a páciens közösen dolgoznak azon, hogy feltárják a páciens múltbeli tapasztalatait, amelyek hozzájárulhattak a negatív sémák kialakulásához.

Terápiás ülések menete

 1. Terápiás kapcsolat kialakítása
  • A terápiás kapcsolat központi szerepet játszik a sématerápiában. A terapeuta egy biztonságos, elfogadó és támogató környezetet teremt, amelyben a páciens képes megnyílni és őszintén beszélni a problémáiról.
  • Az empátia, hitelesség és érzelmi jelenlét kulcsfontosságúak a hatékony terápiás kapcsolat kialakításában.
 2. Kognitív technikák
  • A kognitív technikák célja, hogy segítsenek a páciensnek felismerni és kihívást intézni a diszfunkcionális gondolatok és hiedelmek ellen.
  • Például a páciens naplót vezethet, hogy nyomon kövesse a negatív gondolatokat, és alternatív, egészségesebb gondolatokat alakítson ki.
 3. Érzelmi technikák
  • Az érzelmi technikák segítségével a páciens feldolgozhatja a múltbeli traumákat és érzelmi tapasztalatokat. Ezek a technikák lehetővé teszik az érzelmek átélését és kifejezését egy biztonságos környezetben.
  • Például a „képzeletbeli átélés” technikával a páciens újraélheti és átformálhatja a múltbeli traumatikus eseményeket.
 4. Viselkedési technikák
  • A viselkedési technikák célja, hogy segítsenek a páciensnek új, egészségesebb viselkedési minták kialakításában.
  • A páciens konkrét cselekvési terveket készíthet, hogy hogyan kezelje a mindennapi életben felmerülő kihívásokat és stresszhelyzeteket.

Kognitív, érzelmi és viselkedési technikák

 1. Sémamódok kezelése
  • A sématerápia során a terapeuták és a páciensek azonosítják és kezelik a különböző sémamódokat, amelyek különböző érzelmi állapotokat és viselkedési mintákat jelentenek.
  • Például egy „elkerülő mód” esetén a páciens megtanulhatja, hogyan szembesüljön az érzelmi fájdalmakkal ahelyett, hogy elkerülné azokat.
 2. Érzelmi szükségletek kielégítése
  • A terápia egyik célja, hogy segítsen a páciensnek felismerni és kielégíteni az alapvető érzelmi szükségleteit, amelyek gyermekkorban nem teljesültek megfelelően.
  • A terapeuta és a páciens közösen dolgoznak azon, hogy megtalálják azokat a stratégiákat, amelyek révén ezek a szükségletek kielégíthetők a jelenben.

Tapasztalati technikák

 1. Érzelmi munkák és tapasztalati technikák alkalmazása
  • Az érzelmi munkák és tapasztalati technikák lehetővé teszik a páciens számára, hogy mélyebb szinten dolgozza fel az érzelmi tapasztalatokat.
  • Például az „üres szék” technika segítségével a páciens képzeletbeli beszélgetést folytathat valakivel, aki jelentős hatással volt az életére, és ezáltal feldolgozhatja a múltbeli konfliktusokat.

A sématerápia alkalmazási területei

A sématerápia egy rendkívül sokoldalú pszichoterápiás módszer, amely számos mentális egészségi probléma kezelésében hatékony. Az alábbiakban bemutatjuk a sématerápia leggyakoribb alkalmazási területeit:

1. Személyiségzavarok kezelése

 • Borderline személyiségzavar: A sématerápia különösen hatékony a borderline személyiségzavar kezelésében, mivel segít a pácienseknek azonosítani és módosítani a mélyen gyökerező érzelmi és viselkedési mintákat, amelyek instabil kapcsolatokhoz, impulzív viselkedéshez és intenzív érzelmi reakciókhoz vezetnek.
 • Nárcisztikus személyiségzavar: A terápia segít a pácienseknek felismerni az önértékelési problémáikat és megtanulni egészségesebb módon kezelni a másokkal való kapcsolataikat.
 • Elkerülő személyiségzavar: A sématerápia segítségével a páciensek dolgozhatnak a szociális szorongásukon és az önértékelési problémáikon, amelyek gátolják a társas kapcsolatok kialakítását és fenntartását.

2. Krónikus depresszió és szorongás kezelése

 • Depresszió: Segít feltárni a depresszió mögött meghúzódó mélyebb érzelmi sémákat, mint például az elhagyatottság, a kisebbrendűség vagy az érzelmi megvonás érzése. Ezeknek a sémáknak a kezelése hosszú távú javulást eredményezhet.
 • Szorongásos zavarok: A sématerápia hatékony a különböző szorongásos zavarok, mint például a generalizált szorongás, a pánikzavar és a társas szorongás kezelésében. A terápia segít a pácienseknek felismerni és kezelni a szorongást kiváltó sémákat.

3. Poszttraumás stressz zavar (PTSD)

 • PTSD: A sématerápia segíthet a pácienseknek feldolgozni a traumatikus élményeket és kezelni a PTSD tüneteit, mint például a flashbackeket, az érzelmi zsibbadást és a hipervigilanciát. Az érzelmi és tapasztalati technikák különösen hasznosak lehetnek a traumatikus emlékek feldolgozásában.

4. Evészavarok

 • Anorexia nervosa és bulimia nervosa: Hatékony lehet az evészavarok kezelésében, mivel segít feltárni azokat az érzelmi és kognitív mintázatokat, amelyek hozzájárulnak az evészavarok kialakulásához és fenntartásához. A terápia célja, hogy segítsen a pácienseknek egészségesebb önértékelést és testképet kialakítani.

5. Addikciók és kényszeres viselkedések

 • Szerhasználati zavarok: Segíthet a pácienseknek felismerni azokat a mélyebb érzelmi problémákat, amelyek hozzájárulnak a szerhasználati problémákhoz, és megtanulni egészségesebb megküzdési stratégiákat kialakítani.
 • Kényszeres viselkedések: A terápia hatékony lehet különböző kényszeres viselkedések, mint például a kényszeres vásárlás vagy a munkamánia kezelésében.

6. Kapcsolati problémák

 • Párkapcsolati problémák: Segíthet a pároknak felismerni és kezelni azokat a sémákat, amelyek konfliktusokat és elégedetlenséget okoznak a kapcsolatban. A terápia célja, hogy javítsa a kommunikációt és az érzelmi intimitást.
 • Családi problémák: A sématerápia alkalmazható családterápiában is, hogy segítsen a családtagoknak megérteni és kezelni azokat a sémákat, amelyek a családi dinamika problémáit okozzák.

7. Egyéb mentális egészségi problémák

 • Krónikus stressz: Segíthet a pácienseknek kezelni a krónikus stressz hatásait, azáltal, hogy azonosítja és kezeli azokat a sémákat, amelyek hozzájárulnak a stresszhez és az ahhoz kapcsolódó egészségi problémákhoz.
 • Érzelmi szabályozási problémák: A sématerápia segíthet a pácienseknek javítani az érzelmi szabályozási képességeiket, és megtanulni, hogyan kezeljék hatékonyabban az intenzív érzelmeket.

A sématerápia tehát számos különböző mentális egészségi probléma kezelésében alkalmazható, és hatékony eszköz lehet a páciensek számára a hosszú távú gyógyulás és személyes fejlődés elérésében.

Eredmények és hatékonyság

A sématerápia hatékonyságát számos kutatás és klinikai tanulmány igazolja, különösen a személyiségzavarok, krónikus depresszió és szorongás kezelésében.

1. Kutatási eredmények és statisztikák

 • Borderline személyiségzavar (BPD): Egy többközpontú, randomizált kontrollált vizsgálat kimutatta, hogy a sématerápia jelentős javulást eredményez a BPD tüneteinek kezelésében. A tanulmány szerint a sématerápia hatékonyabb volt, mint más főbb terápiás módszerek, mint például a kognitív-viselkedésterápia (CBT)​ (ScienceDaily)​.
 • Depresszió: Egy nagyszabású tanulmány kimutatta, hogy a sématerápia hatékony a súlyos depresszió kezelésében is, különösen kórházi környezetben. A vizsgálat szerint a sématerápia legalább olyan hatékony volt, mint a CBT és a támogató terápia, és különösen hasznos volt azoknak a betegeknek, akik más mentális zavarokkal is küzdöttek​ (MedXpress)​.
 • Szorongásos zavarok: Egy szisztematikus áttekintés alapján a sématerápia hatékony a krónikus szorongásos zavarok, például a generalizált szorongás és a pánikzavar kezelésében is. A tanulmányok azt mutatták, hogy a sématerápia jelentős mértékben csökkentette a szorongásos tüneteket, különösen azoknál a pácienseknél, akiknél más terápiák nem bizonyultak hatékonynak​ (Cambridge)​​ (ScienceDaily)​.

2. Beteg visszajelzések és esettanulmányok

 • Páciensek visszajelzései: A páciensek gyakran számolnak be arról, hogy a sématerápia segített nekik jobban megérteni az érzelmeik és viselkedésük mögötti okokat, és hosszú távon is segített a mindennapi életben való boldogulásban. Esettanulmányok dokumentálják, hogy a terápia jelentősen javította a páciensek életminőségét és érzelmi állapotát.

3. Hatékonyság összehasonlítása más terápiákkal

 • Kognitív-viselkedésterápia (CBT): A sématerápia integrálja a CBT elemeit, de kiterjedtebb és hosszabb távú eredményeket érhet el, különösen olyan esetekben, ahol mélyen gyökerező érzelmi problémák állnak fenn. Egy tanulmány kimutatta, hogy a sématerápia hatékonyabb lehet a személyiségzavarok kezelésében, mint a hagyományos CBT​ (ScienceDaily)​​ (Cambridge)​.

Hasonló cikkek

Tájékoztató

 

Blogunk célja, hogy megbízható és érthető egészségügyi információval lássa el az olvasókat.

 

A honlapon megosztott cikkek és anyagok írásakor elsődleges szándékunk, hogy tudományosan alátámasztott, hiteles adatokon alapuló tájékoztatást nyújtsunk.

Az oldalon található információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik a személyes orvosi konzultációt.

 

Minden egészségügyi döntés meghozatala előtt kérjük, konzultálj orvosoddal vagy más szakképzett egészségügyi szakemberrel!

 

A weboldal tartalmát, ne használd öndiagnózisra vagy önkezelésre! Amennyiben egészségügyi problémával szembesülsz, haladéktalanul keresd fel orvosodat vagy hívj sürgősségi segélyszolgálatot!

© 2024, Egészség Életmód – Légy önmagad legjobb verziója